Se Incarca

Conditii Generale

Închirerea autoturismului este permisă doar pe teritoriul României. În situația în care chiriașul va părăsi teritoriul țării fără a anunța în prealabil, acesta va fi penalizat prin reținerea integrală a garanției și va suporta consecințele întrucât autoturismul nu posedă asigurare internațională casco, în situația unui accident sau furt obligându-se să ramburseze integral valoarea de catalog Schwache Eurotax a autoturismului.

Clientul trebuie să aibă 21 ani împliniți la momentul semnării contractului și să posede permis de conducere valabil național sau internațional cu vechime de minim 1 an, pentru categoria autoturismului. Locatorul va face copii după documentele prezentate de client.

În situația în care clientul nu a împlinit 21 ani, locatorul poate să îi inchireze autoturismul, dacă dorește, cu majorarea garanției cu 300 euro.
Prețul inchireii include: TVA aferentă, asigurare casco autoturism și asigurare răspundere civilă, taxe de drum, întreținerea și reviziile periodice, asistentă rutieră în caz de necesitate. Prețul nu include combustibilul.

Autoturismul va fi livrat și recepționat cu plinul făcut.

Orice diferență constatată la indicatorul de combustibil se va plăti de către locatar la prețul de 20LEI /litru

Predarea-primirea autoturismului se face la locul și data stabilite de locator și chiriaș și menționate în contract. Returnarea autoturismului în alt loc decât cel precizat în contract poate genera cheltuieli suplimentare.

Perioadă minima de închiriere este de 24 ore.

Autoturismul închiriat va fi condus doar de client sau de conducătorul adițional specificat în prezentul contract.

În cadrul încredințării conducerii autoturismului către altă persoană, chiriașul va fi penalizat prin reținerea integrală a garanției și prin plata integrală a eventualelor daune.

Chiriașul se obligă să plătească amenzile pentru contravențiile în trafic sau alte încălcări ale legii, vizând autoturismul;

În cazul pierderii cheilor mașinii se va plăți o penalizare de 200 euro.
La încheierea contractului locatarul va depune o garanție materială de 200 EURO la data încheierii contractului.Această se va restitui la recepția mașinii dacă clientul o va restitui în bună stare, cu toate documentele mașinii, cu toate accesoriile și echipamentele neavariate și la locul lor, la locul, data și ora înscrise în contract.

Dacă la recepționarea autoturismului sunt constatate defecțiuni, ce nu se despăgubesc de către societatea de asigurare (defecțiuni mecanice, mici zgârieturi,daune în interiorul mașinii, pierderea accesoriilor, etc.) garanția seva reține până la acoperirea pagubelor suferite, după care se vor elibera documente de plată.